Robert Bartoš, M.D., PhD. - Publications

  1. Primární maligní lymfomy mozku: Přehled literatury a vlastní zkušenosti. Bartoš R., Julišová I., Sameš M.:Čes. a slov. Neurol. Neurochir., 63/96, No.6, 2000.
  2. Mikrovaskulární dekomprese n. IX. a X. při léčbě esenciální hypertenze. Bartoš R., Vymazal J., Sameš M.: Čes. a slov. Neurol. Neurochir., 64/97, No.2, 2001.
  3. Efekt přední intramuskulární transpozice při léčbě syndromu kubitálního kanálu. Retrospektivní studie 84 pacientů. Bartoš R., Sameš M.: Čes. a slov. Neurol. Neurochir., 65/98, No.2, 2002.
  4. Supratentoriální gliom WHO grade II. Retrospektivní studie 37 pacientů. Bartoš R., Sameš M., Julišová I., Derner M., Hladíková M.: Čes. a slov. Neurol. Neurochir., 66/99, No.5, 2003.
  5. Výsledky a tolerance "awake" resekcí mozkových tumorů. Bartoš R., Sameš M., Vachata P., Červenka M., Jech R., Vymazal J., Derner M.: Čes. a slov. Neurol. Neurochir.,68/101, No.1, 2005.
  6. Spolehlivost lokalizace primární motorické oblasti pro ruku pomocí fMRI. Bartoš R., Jech R., Vymazal J., Cihlář F., Hejčl A., Sameš M.: Čes. a slov. Neurol. Neurochir., 69/ 102, No.3, 2006.
  7. Lokalizace funkčních oblastí pomocí elektrické kortikální stimulace (Ojemannova technika) při operacích nádorů mozku. Bartoš R., Sameš M., Vachata P., Jech R., Vymazal J., Petrovický P. Neurologie pro praxi, 2/2007.
  8. Sameš M. a kol.: Neurochirurgie. Učebnice pro lékařské fakulty a postgraduální studium příbuzných oborů. Maxdorf 2005.

« back