Petr Vachata, M.D., PhD. - Publications

  1. Vachata P., Sameš M.: Epidurální hematom v novorozeneckém věku, Čes.-slov. Pediatr., No. 5, 55, 2000, p. 305-308.
  2. Vachata P., Sameš M.: Posterolaterální transkondylární přístup do oblasti foramen magnum, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, No. 4, 2002.
  3. Vachata P, Sameš M.: Topografické vztahy vnitřního zvukovodu. Otorinolaryng a Foniat. /Prague/, 51, 2002, No. 4, pp. 231-235.
  4. Vachata P, Sameš M.: Klinické a anatomické poznámky k poloze jugulárního bulbu. Otorinolaryng a Foniat. /Prague/, 52, 2003, No. 1, pp 10-13.
  5. Vachata P, Julišová I, Sameš M.: Paragangliom filum terminale. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
  6. Sameš M, Vachata P.: Manual of the transtemporal approaches. Galén 2003
  7. Vachata P, Sameš M, Cee J, Bartoš R: Peroperační elektromyografická monitorace v chirurgii baze lební. Otorinolaryng a Foniat. /Prague/, in press.
  8. Vachata P., Sameš M.: Navigace v chirurgii lební baze, In: Markalous B., Charvát F.: Zobrazení hlavy, paranazální dutiny, lební baze a obličejová část. II. vydání, in press.

Pesentations, lectures and posters:

I am author and co-author over 100 lectures on themes of skull base surgery and topographic anatomical relationships of neurotraumatology, transcranial Doppler and vascular neurosurgery, onconeurosurgery and peroperative monitoring at domestic and international congresses.

« back