Konzultační služby

Oblasti poradenství:

  • Marketing - poradíme vám při přípravě marketingového plánu, analýze makro a mikroprostředí, přípravě krátkodobého, střednědobého nebo dlouhodobého plánování, navržení akčního plánu.
  • Vedení právně-medicínských sporů - v případě, že jste byli vy nebo vaši blízcí poškozeni v průběhu hospitalizace nebo jiného lékařského výkonu, kontaktujte nás. Pomůžeme vám sehnat právníka, zabývajícího se těmito procesy a zajistíme odborné lékařské znalecké posudky a poradenství.
  • Executive personal search ve farmacii - pokud nutně potřebujete obsadit volné místo ve vaší firmě a nemůžete v současnosti sehnat toho správného odborníka, pomůžeme vám.