Martin Sameš, M.D., PhD., Associate professor - Publications

 1. Sameš M., Beneš V.ml.: Výsledky poranění periferních nervů. Rozhl. Chir. 72:347-351,1993.
 2. Sameš M., Beneš V.ml.: Perspektivy regenerace periferního nervu. Review. Čs.Fyziol. 43:105-110,1994.
 3. Beneš V.ml., Sameš M.: Regenerace periferního nervu po poranění. Závěrečná zpráva. Grant IGA MZ ČR Z 308/3, 1994.
 4. Sameš M., Beneš V.ml.: Mikrochirurgická technika při poranění periferních nervů. I.Klinická studie. Acta Chir.orthop.Traum.Cech.62:232-235,1995.
 5. Sameš M., Blahoš J.ml., Rokyta R., Beneš Vml.: Mikrochirurgická technika při poranění periferních nervů. II. Experimetální studie ( Srovnání mikrosutury s technikou lepení koagulem plazmy u nervus ischiadicus králíka ) Acta Chir.Ortop.Cech.62: 236-238,1995.
 6. Sameš M., Urbánková E., Hackel M., Mohapl M., Beneš V.ml.: Chirurgické řešení degenerativních onemocnění krční páteře předním přístupem. Čes. a Slov.Neurol.Neurochir. 59/92:326-331,1996.
 7. Sameš M., Sláma K., Beneš V.ml.: Transkraniální resekce osteomu ethmoidálních sklípků a orbity u dítěte. Kazuistika a review literatury. Otorinolaryngol. ( Prague )45:218-223,1996.
 8. Sameš M., Beneš V.Jr..: Surgical approach to the rabbit sciatic nerve. Technical note. Acta Chirurgiae Plasticae 39:65-67,1997.
 9. Sameš M., Blahoš J.ml., Rokyta R., Beneš V.Jr.: Comparison of microsurgical suture with fibrin glue connection of the sciatic nerve in rabbits. Physiol.Res. 46: 303-306,1997.
 10. Sameš M., Beneš V.ml.: Vliv radikality resekce na přežití u nemocných s multiformním glioblastomem. Čes. a Slov.Neurol.Neurochir. 61/94:83-89,1998.
 11. Sameš M.: Vývoj chirurgie periferních nervů . Review. Rozhl.Chir 77:110-116, 1998.
 12. Procházka J, Lapáčková A, Sameš M: Základy primární péče o neurointenzivního pacienta. Anest.Neodkl.Péče 10:25-28, 1999.
 13. Vachata P., Sameš M.: Epidurální hematom novorozence. Kasuistika a přehled literatury. Čes.-slov.Pediatr. 55(5): 305-308, 2000.
 14. Vaněk P., Sameš M.: Normotenzní hydrocefalus - vzácná pozdní komplikace rentgen-kontrastního vyšetření páteře. Čas.Lék.čes. 139/16: 508-511, 2000.
 15. Vaněk P., Sameš M.: Dlouhodobý efekt chirurgické terapie syndromu karpálního kanálu (retrospektivní studie 1990-1998, 831 operací). Čes. a Slov.Neurol.Neurochir., 63/96(6):412-417, 2000.
 16. Sameš M.: Regenerace periferních nervů po poranění. Kandidátská disertační práce, 1999.
 17. Bartoš R., Julišová I., Sameš M.: Primární lymfomy mozku: Přehled literatury a vlastní zkušenosti. Čes.a slov.Neurol.Neurochir. 63/96(6): 385-390, 2000.
 18. Bartoš R., Vymazal J., Sameš M.: Mikrovaskulární dekomprese n.IX. a n.X. při léčbě esenciální hypertenze. Čes. a slov.Neurol.Neurochir. 64/97(2): 95-99, 2001.
 19. Přibáň V., Sameš M.: Elective Carotid Microendarterectomy under Regional Anaesthesia. Proceedings 12th World Congress of Neurosurgery, Sydney, Australia, 2001. Eds: G.McCulloch, P.Reilly, p.685-689
 20. Beneš V. Jr., Sameš M., Mohapl M.: Anterior approach for vertebral artery occlusion in a rabbit. Sborník lékařský 102(4): 479-484, 2001.
 21. Bartoš R., Sameš M.: Výsledky léčby syndromu kubitálního kanálu pomocí přední intramuskulární transpozice. Retrospektivní studie 1990-1999, 86 pacientů. Čes. a slov.Neurol.Neurochir., 65/98(2):110-114, 2002.
 22. Vaněk P., Sameš M.: Onemocnění syndromem normotenzního hydrocefalu - význam lumbálního infuzního testu pro diagnostiku a efekt zkratové operace. Analýza souboru 1992-1999. Čes. a slov.Neurol.Neurochir. 65/98(4):256-263, 2002.
 23. Vachata P., Sameš M.: Posterolaterální transkondylární přístup do oblasti foramen magnum. Čes. a slov.Neurol.Neurochir.65/98(4):250-255, 2002.
 24. Vachata P., Sameš M.: Topografické vztahy vnitřního zvukovodu. Otorinolaryng a Foniat (Prague) 51 (4): 231-235, 2002.
 25. Sameš M., Vaněk P.: Lumbální infúzní test a transkraniální Doppler v diagnostice a léčbě normotenzního hydrocefalu. Závěrečná zpráva. Grant IGA MZ ČR NF/6072-3, 2002.
 26. Vachata P., Sameš M.: Anatomické a klinické poznámky k poloze jugulárního bulbu. Otorinolaryng a Foniat (Prague) 52 (1): 10-13, 2003.
 27. Vaněk P. Sameš M.: Lumbální infuzní test a transkraniální dopplerometrie v diagnostice a léčbě normotenzního hydrocefalu. Prospektivně hodnocená sestava pacientů 2000-2002. Čas.Lék.čes. 141 (9): 545-550, 2003.
 28. Sameš M., Vachata P.: Historie a současnost chirurgie baze lební. Čes. a slov.Neurol.Neurochir. 66/99 (5): 315-322, 2003.
 29. Bartoš R., Sameš M., Julišová I., Derner M., Hladíková M.: Supratentoriální gliom WHO grade II. Retrospektivní analýza 37 pacientů operovaných v letech 1990-1999. Čes. a slov.Neurol.Neurochir. 66/99(5):355-360, 2003.
 30. Saur K., Bartoš R., Sameš M.: Výsledky reinervace periferních nervů ošetřených mikrochirurgickou technikou v letech 1996-1998. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechosl., 71: 297-302, 2004.
 31. Vachata P., Julišová I., Sameš M., Bartoš R.: Paragangliom filum terminale. Čes.a slov.Neurol.Neurochir., 67/100(4): 283-287, 2004.
 32. Sameš M, Vachata P.: Mikrochirurgie transtemporálních přístupů k patologiím lební baze. Závěrečná zpráva. Grant IGA MZ ČR NF/6456-3, 2004.
 33. Sames M., Vachta P., Bartoš R.: EC-IC bypas in the management of cerebral hemodynamic ischemia. In: Watanabe K.: Developments in Neuroscience, ISSN 0531-5131, Elsevier, 2004, p.309-312.
 34. Vaněk P., Sameš M: Přední přístup při řešení traumat subaxiální krční páteře (sestava 75 pacientů). Rozhl.chir.83(3): 113-117, 2004.
 35. Saur K., Vaněk P., Julišová I., Sameš M.: Intramuskulární glomus tumor. Čes. a slov. Neurol. Neurochir., 67/100(6):456-459, 2004.
 36. Bartoš R., Sameš M., Vachata P., Červenka M., Jech R., Vymazal J., Derener M.: Výsledky a tolerance „awake“ resekcí mozkových nádorů. Čes. a slov.Neurol.Neurochir., 68/101(1): 39-45, 2005.
 37. Vachata P., Sameš M., Cee J., Bartoš R.: Peroperační elektromyografická monitorace v chirurgii baze lební. Otorinolaryng. a Foniatr./Prague/, 54 (1): 3-9, 2005.
 38. Sameš M., Vachata P., Saur K., Budíková M: Přímý transnazální miniinvazivní přístup pro mikrochirurgickou resekci adenomů hypofýzy. Čes. a slov.Neurol.Neurochir., 68/101(5):337-341, 2005.
 39. Vaněk P., Saur K., Sameš M.: Využití navigačních systémů během operací páteře. Čes. a slov.Neurol.Neurochir., 68/101(5): 298-302, 2005.
 40. Mendelow D. et al.: Early surgery versus initial conservative treatment in patients with spontaneous supratentorial intracerebral haematomas in the International Surgical Trial in Intracerebral Haemorrhage (STICH): a randomised trial Lancet, 365: 387-97, 2005. (IF 25,88)
 41. Sameš M., Vachata P.: Přední transpetrózní přístup k nádorům petroklivální oblasti: chirurgická technika a srovnání s retrosigmoideálním (RISA) přístupem. Čes. a slov.Neurol.Neurochir., 69/102 (4): 296-301, 2006.
 42. Bartoš R., Jech R., Vymazal J., Cihlář F., Hejčl A., Sameš M.: Spolehlivost lokalizace primární motorické oblasti pro ruku pomocí fMRI. Čes. a slov.Neurol.Neurochir., 69/102(3): 189-194, 2006.
 43. Cihlář F., Pavlov V., Sameš M., Derner M, Hejčl A., Bartoš R.: MDCTA a MRA v diagnostice zdroje subarachnoidálního krvácení. Česká radiologie 60(3): 149-156, 2006.
 44. Ceé J., Sameš M., Bartoš R., Vachata P., Vaněk P., Kašperek J., Čelakovský P.: Peroperační monitorace motorických evokovaných odpovědí za užití transkraniální elektrické stimulace – naše první klinické zkušenosti. Čes. a slov.Neurol.Neurochir., 69/102 (5): 365-380, 2006.
 45. Hejčl A., Bartoš R., Humhej I., Bolcha M., Bejšovec D., Procházka J., Sameš M.: Dekompresivní kraniektomie v léčbě posttraumatického edému mozku a přínos nových monitorovacích metod. Čas.Lék.Čes. 146 (4): 307-313, 2007.
 46. Bartoš R., Sameš M., Vachata P., Jech R., Vymazal J., Petrovický P.: Lokalizace funkčních oblastí pomocí elektrické kortikální stimulace (Ojemannova technika) při operacích nádorů mozku. Neurologie pro praxi 2: 118-121, 2007.
 47. Saur K., Sameš M.: Výsledky ošetření zlomenin zubu čepovce přímou osteosyntézou jediným axiálním šroubem. Acta Chirurgiae orthopaedicae et Traumatologiae čechosl. 75(1): 48-51, 2008.
 48. Zolal A., Sameš M., Vachata P., Bartoš R., Nováková M., Derner M.: Použití DTI traktografie v neuronavigaci při operacích mozkových nádorů. Cesk Slov Neurol N, 71/104 (3): 352-357, 2008.
 49. Radovnický T., Sameš M.: Cerebelární mutizmus po resekci meduloblastomu u dítěte-kazuistika. Cesk Slov Neurol N, 71/104(4): 483-486, 2008.
 50. Bartoš R., Ceé J., Zolal A., Hejčl A., Bolcha M., Prokšová J., Sameš M.: Extraoperativní mapování pomocí kortikálního gridu před resekcí difuzního oligodendrogliomu v řečově dominantní hemisféře – alternativa „awake kraniotomie“ – kazuistika. Cesk Slov Neurol N 71/104(6): 718-721, 2008.
 51. Vachata P., Sameš M.: Abducens nerve schwannoma mimicking intrinsic brainstem tumor. Acta Neurochir 151(10): 1281-1287, 2009.
 52. Bartoš R., Jech R., Vymazal J., Petrovický P., Vachata P., Hejčl A., Zolal A., Sameš M.: Validity of primary motor area localization with fMRI versus electric cortical stimulation: A comparative study. Acta Neurochir 151(9): 1071-1080, 2009.
 53. Bartoš R., Sameš M., Zolal A., Radovnický T., Hejčl A., Vachata P., Cihlář F., Bejšovec D., Petrovický P.: Resekce inzulárních gliomů – volumetrické měření radikality. Cesk Slov Neurol N, 72/105(6): 534-541, 2009.
 54. Sameš M., Zolal A., Radovnický T., Vachata P., Bartoš R., Derner M.: Použití metod magnetické rezonance pro posouzení cerebrovaskulární rezervní kapacity. Cesk Slov Neurol N, 72/105(4): 323-330, 2009.
 55. Sameš M., Bartoš R., Vachata P., Zolal A., Cihlář F., Derner M., Pavlov V.: Hodnocení cebrovaskálární rezervní kapacity po EC-IC bypassu pomocí TCD. Cesk Slov Neurol N, 72/105(4): 359-363, 2009.
 56. Hejčl A., Bolcha M., Procházka J., Sameš M.: Multimodální monitorování mozku u pacientů s těžkým kraniocerebrálním traumatem a subarachnoidálním krvácením v neurointenzivní péči. Cesk Slov Neurol N, 72/105(4): 383-387, 2009.
 57. Vachata P., Petrovický P., Bartoš R., Sameš M.: Ageneze, aplazie a hypoplazie arteria carotis interna. Cesk Slov Neurol N, 72/105(5): 470-474, 2009.
 58. Zolal A., Sameš M., Vachata P., Bartoš P., Nováková M., Kopáček R., Derner M.: Použití BOLD efektu při vyšetření cerebrovaskulární rezervní kapacity. Cesk Slov Neurol N, 72/105(5): 476-480, 2009.
 59. Hejčl A., Sameš M.: Mikrodialýza v neurochirurgii. Cesk Slov Neurol N, 72/105(6): 511-517, 2009.
 60. Sameš M., Vachata P.: Complete Hearing Restoration in Vestibular Schwannoma with Repeated Sudden Hearing Loss. Cesk Slov Neurol N, in press.
 61. Vachata P., Petrovický P., Sameš M.: An anatomical and radiological study of the high jugular bulb on high-resolution CT scans and alckohol-fixed skull bases of adults. Journal of Clinical Neuroscience, 17: 473-478, 2010. (IF 1.190)
 62. Hejčl A., Bolcha M., Procházka J., Hušková E., Sameš M.: Multimodální monitorování v intenzivní péči u těžkých neurotraumat. Přehledový článek. Anest.intenziv.Med, 21(2):, 2010.
 63. Zolal A., Vachata P., bartoš R., Nováková M., Derner M., Sameš M.: Dynamic susceptibility contrast MR TTP with delay measurement – a comparison with TCD. American Journal of Neuroradiology, submitted. (IF 2008 2,745)
 64. Sameš M., Radovnický T., Zolal A, Nováková M., Derner M., Vachata P., Bartoš R.: Změny na perfuzní počítačové tomografii po konvenčním extra-intrakraniálním bypassu. Cesk Slov Neurol N, in press.
 65. Hejčl A., Bolcha M., Procházka J., Hušková E., Sameš M.: Elevated intracranial pressure and impaired brain metabolism correlate with fatal outcome after severe TBI. Neurocrit Care, submitted (IF 2008 1,7).
 66. Zolal A., Vachata P., Hejčl A., Malucelli A., Bartoš R., Sameš M.: Identification of the large descending tracts using diffusion tensor imaging in Chiari III malformation. Child´s Nervous System, in press. (IF 1,351)

« back